TRADUCERI SIBIU

 

confidentialitatea datelor

  Pentru a raspunde corespunzator nevoilor specifice pentruserviciile de traducere si interpretariat ale clientilor nostri,ne-am specializat in cele mai diverse domenii:

traduceri generale: formulare, diverse acte
traduceri acte cu caracter personal: certificate de nastere, casatorie, livrete de familie, caziere judiciare, documente de identitate, adeverinte de celibat, permise de rezidenta, carti de munca, permise de conducere, certificate de atestare a domiciliului si cetateniei
traduceri tehnice:electric, mecanic, automatic, IT, constructii, transporturi, energetic
traduceri economice/comerciale: certificat constatator, acte ale societatilor comerciale: certificate de inmatriculare, acte constitutive, acte aditionale, caziere fiscale, contracte de vanzare-cumparare, inchiriere, asociere, certificate de origine a marfii
traduceri juridice: somatii, notificari, texte legislative, hotarari judecatoresti, acte de cesiune, atestate, autorizatii diverse, sentinte de divort, procuri notariale , declaratii de celibat, de acord al parintilor, titluri executorii
traduceri medicale/farmaceutice: Adeverinte medicale, studii clinice, fise medicale, autorizatii de libera practica, diagnostice, fise pacienti, certificate de analize medicale, avize epidemiologice, prospecte medicamente
traduceri financiar/bancare: rapoarte de audit, situatii financiare, adeverinte/declaratii de venit, dosare leasing
traduceri IT&C: site-uri web, proiecte software, manuale de aplicatii IT & C
traduceri literare: beletristica, literatura universal
traduceri in marketing: plan de afaceri, analize SWOT, mape de prezentare, oferte
traduceri in media si comunicare: reclame, spoturi, anunturi publicitare
traduceri in domeniul transporturilor: declaratii vamale, declaratie de insotire a marfii, licente de transport
traduceri contabile: facturi de import/export, bilanturi

Traducerile sunt realizate de traducatori autorizati de Ministerul de Justitie, de aceea oferim la solicitarea clientului si legalizarea notariala a traducerilor, precum si supralegalizarea cu Apostila Conventiei de la Haga pentru documentele care urmeaza a fi folosite in strainatate.

Exemple de situatii in care sunt solicitate traduceri legalizate notarial:
Traduceri legalizate caziere judiciare si fiscale
Traduceri legalizate declaratii de eligibilitate fiscala
Traduceri legalizate ale pasapoarte
Traduceri legalizate facturi pentru evidente contabile
Traduceri legalizate documente financiare
Traduceri legalizate juridice, generale
Traduceri legalizate contracte prestari Servicii
Traduceri legalizate documente tehnice
Traduceri legalizate ale instructiunilor de folosire pentru diverse echipamente
Traduceri legalizate acte de provenienta autoturisme
Traduceri legalizate procuri vanzare cumparare

testimoniale clienti

In curs de actualizare...: